Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). 

W niniejszym piśmie przedstawiamy informacje dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę.

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Sanitplast sc. B.D. Bankowiak 92-735 Łódź ul. Pomorska 563 . Z administratorem można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając list na adres: Sanitplast sc.  B.D. Bankowiak 92-735 Łódź ul. Pomorska 563  lub drogą e-mailową na adres sanitplast@sanitplast.com.pl 

2.Dane osobowe to zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych usług takimi danymi są :

•nazwa firmy (adres siedziby głównej, miejsca dostawy towarów, NIP, Regon)

•telefon kontaktowy

•adres e-mail

•numer konta bankowego

2.Państwa dane osobowe pozyskane zostały bezpośrednio od Państwa przy składaniu zamówień lub ze źródeł publicznie dostępnych i wykorzystujemy w następujących celach:

•realizacji złożonych przez Państwa zamówień

•wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych

•realizacji dostaw towarów przez transport własny lub operatorów pocztowych i firmy spedycyjne (wyłącznie w celach dostarczenia zamówienia)

•udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminach określonych przepisami

•do weryfikowania wiarygodności płatniczej oraz ewentualnych działań windykacyjnych

•do prowadzenia marketingu bezpośredniego

•do tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby tylko i wyłącznie naszej firmy w celach planowania i jej rozwoju

4.Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

5.Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji zamówień.

8.Nie przetwarzamy Państwa danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.